Faaliyetler

Hizmet alanlarımız:

Hizmet alanımız dışında kalanlar:

Bireysel Görüşmeler:

 

Çeşitli alanlarda (örn; sınav kaygısıyla başa çıkma, üniversite ortamına uyum sağlama, kişilerarası ilişkiler gibi) zorluk yaşadığını düşünen; bireysel ve sosyal gelişimi adına bir uzmandan yardım ve destek almak isteyen arkadaşlarımız, uzman psikoloğumuzla bireysel (bire bir) görüşmeler yapacaklardır.

Görüşmeler genellikle, haftada bir kere ve 45 dakika olmak üzere planlanır. Ancak belli durumlarda, gerekli görülürse görüşmelerin sıklığı terapist ve danışanın ortak kararı ile farklı şekilde düzenlenebilir.

ÖNEMLİ!

Tüm görüşmeler “Çalışma İlkelerimiz” başlığı altında da belirtildiği üzere, tamamenGİZLİLİK prensibi çerçevesinde gerçekleştirilir.